fy for ei barbarisk gjerning
 
fy for ei barbarisk gjerning