En dyptrykkers arbeidsprosess og trykking

Håndverksgrafikk krever mange,lange prosesser, som er kunnskap- og erfaringsbasert arbeid. Det lages mye «grafikk», men det finnes få grafikere.
Håndverkselementet må ikke glemmes. Ordet kunst har sin opprinnelse i å kunne.
Billedserien her viser en del av arbeidet til et nytt motiv. Mye prøving og feiling på veg mot målet. Man vet omtrent hvor man skal, men må være åpen for å bruke tilfeldigheter og «uhell» underveis.

Her vises  etsningen: Vinter, kaldt.

Vinter,kaldt. Olje. 96x99cm